2018r TERMINY OBJĘTE RABATAMI 

(03,24).03.2018r (soboty)

(07,28).04.2018r (soboty)

30.06.2018r (sobota)

25.08.2018r (sobota)

01.09.2018r (sobota)

W podanych terminach zniżka 15% oraz pakiety usług gratis.